2432075321 6976631597 Γεωρ. Κονδύλη 45, Καλαμπάκα - Τρικάλων nlagoudis@hotmail.com
hero image
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λαγούδης Νεκτάριος | Δικηγορικό Γραφείο Καλαμπάκα - Τρίκαλα
 
Στόχοι του γραφείου μας είναι 
 
  η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που συνδυάζουν βαθιές νομικές γνώσεις, στρατηγική σκέψη, επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα, εξειδίκευση και τεχνογνωσία.
 
  Η διαρκής παρακολούθηση των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων
 
 
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

  Ενοχικό Δίκαιο
  Οικογενειακό Δίκαιο
  Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης
  Εμπορικές Συμβάσεις
  Πτωχευτικό Δίκαιο
  Φορολογικό Δίκαιο
  Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα
  Συντάξεις
  Εμπράγματο Δίκαιο
  Κληρονομικό Δίκαιο
  Εταιρικό Δίκαιο
  Τραπεζικό Δίκαιο
  Αξιόγραφα
  Ποινικό Δίκαιο
  Κτηματολογικές Διαφορές
  Δίκαιο Αλλοδαπών
 
 
 
Σκοπός του γραφείου μας είναι η αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεών σας. Ο χειρισμός κάθε υπόθεσης συνεπάγεται ενδελεχή και σχολαστική έρευνα της νομοθεσίας και της νομολογίας και υψηλού επαγγελματισμού εκπροσώπησή σας, δικαστική ή εξώδικη.

Δέσμευση μας είναι η προστασία των συμφερόντων των εντολέων μας και η άοκνη εργασία για τη διασφάλιση τους.