2432075321 6976631597 Γεωρ. Κονδύλη 45, Καλαμπάκα - Τρικάλων nlagoudis@hotmail.com
hero image
 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Δικηγορικό Γραφείο Καλαμπάκα - Τρίκαλα


Το δικηγορικό γραφείο του Νεκτάριου Λαγούδη ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006. Σκοπός του γραφείου είναι η παροχή δικαστικών και εξωδικαστικών νομικών υπηρεσιών τόσο στους παραδοσιακούς τομείς του δικαίου, όπως είναι το Αστικό Δίκαιο, το Ποινικό, το Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας, αλλά και στους πλέον σύγχρονους και δυναμικούς, όπως το Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, το Πτωχευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, το Φορολογικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Εκτέλεσης.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και γνώση στο χώρο τόσο της μαχόμενης όσο και της συμβουλευτικής δικηγορίας, το γραφείο μας επιδιώκει να παρέχει εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες με γνώμονα τις προσωπικές ανάγκες του κάθε εντολέα.
 

 
Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία μας αναλύουμε τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης και προτείνουμε την πλέον συμφέρουσα και αποτελεσματική λύση στους εντολείς μας προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα συμφέροντά τους.